قیمت ال ای دی اسنوا

یکی از محصولات محبوب و پر طرفردار برند اسنوا ، ال ای دی اسنوا می باشد که با تکیه بر فناوری روز دنیا و دانش و تجربه مهنسین و تکنسین های ایرانی طراحی و تولید شده است. اسنوا با تولید تلویزیون های جدید خود ، لذت دیدن جزئیات با کیفیت تصویر بی نظیر و در ابعاد بزرگتر را فراهم کرده است. زاویه دید گسترده تلویزیون ال ای دی اسنوا این امکان را به شما می دهد تا از هر زاویه ای از کیفیت جذاب این محصول لذت ببرید. ال ای دی هوشمند اسنوا از با پشتیبانی از سیستم عامل اندروید ، از تمامی اپلیکیشن های اندرویدی پشتیبانی می کند. اسنوا ال ای دی های خود را در انواع Full HD و 4K عرضه کرده است. شما متناسب با سلیقه و فضای منزل یا محل کار خود می توانید از ابعاد 32 تا 75 اینچ متناسب با نیاز خود انتخاب نمایید. از دیگر قابلیت های جذاب ال ای دی اسنوا می توان به قابلیت اسکرین میرورینگ Screen Mirroring اشاره کرد. با این ویژگی شما می توانید محتوای گوشی موبایل خود را روی صفحه تلویزیون مشاهده کنید. انتخاب سنتر به عنوان تخصصی ترین مرکز خرید آنلاین لوازم خانگی و شعبه رسمی برند اسنوا ، کلیه تلویزیون های اسنوا را با قیمت مصوب شرکتی و ضمانت نامه 18 ماهه انتخاب الکترونیک به فروش می رساند.

رابط هوشمند smart TV

بــا بهرهگیــری از سیســتم عامــل اندرویــد و بــا اتصــال بــه اینترنــت میتوانیــد عــلاوه بــر اســتفاده های معمــول از تلویزیــون، از اپلیکیشــن ها و برنامه هــای اینترنتــی نیــز لــذت ببریــد.

قابلیت Screen mirroring

قابلیت Screen Mirroring در ال ای دی اسنوا باعث می شود تا تصویــر گوشــی هوشــمند یــا تبلــت خــود اعــم از عکــس، ویدیــو، موســیقی، بــازی و اســناد را بــا دوســتان، خانــواده یــا همــکاران را از طریــق یــک ارتبــاط بیســیم روی صفحــه نمایـش بـزرگ تلویزیون هـای اسـنوا بـه اشـتراک بگذاریـد. 

قابلیت اتصال موبایل و تبلت از طریق کابل MHL

مشــاهده ویدیوهــا و تصاویــر تلفن هــای هوشــمند بــر روی صفحــه نمایــش تلویزیــون بــا اســتفاده از کابــل مخصــوص MHL بــدون افــت کیفیــت را فراهــم مــی آورد. کابــل MHL از یکســو بــه پــورت HDMI و از ســوی دیگــر بــه تلفــن هوشــمند و یــا تبلــت متصــل میگــردد.

پنل نمایش تلویزیون اسنوا

صفحــه نمایــش تلویزیون های ال ای دی اســنوا بــا پنلهــای VA دارای رزولوشـن و کیفیـت بسـیار مطلوبـی هسـتند. ایـن نــوع از پنل هــا در تلویزیونهــای 50 اینــچ بــوده و بســیار مناســب بــرای فضاهــا و آپارتمانهــای کوچــک هســتند.

ماشین زمان Time Shift :

بـا اسـتفاده از سیسـتم ماشـین زمـان هیـچ صحنـه ای را از دسـت نخواهیـد داد و بـه آسـانی میتوانیـد تصاویـر را بـه عقـب بازگردانیـد.

امکان نمایش رنگهای واقعی :

فنـاوری HDR10 امـکان نمایـش رنگهـای واقعـی از تیـره تریـن تـا روشـن ترین بخـش تصویر را فراهم کرده اسـت. نمایــش رنگهــای واقعــی ســبب میشــود صحنه هایــی زنـده و نزدیـک بـه واقعـی را نظـاره گـر باشـیم.

زاویه دید گسترده با پنل IPS :

ال ای دی اسنوا مجهز به پنل IPS هستند. این قابلیت به شما این امکان را می دهد تا مجبور نشوید روبروی تلویزیون بنشینید و از هر زاویه ای بتوانید از کیفیت بالای صفحه نمایش تلویزیون اسنوا لذت ببرید. علاوه بر نور مناسب از هز زاویه ای ، کیفیت رنگ های تصویر یکسان خواهد بود.

کیفیت تصویر4k و HD Full : D Full :

کیفیـت تصویـر HD Full دارای 2 میلیـون پیکسـل، مناسـب بـرای سـایز "43 بـوده و وضـوح بسـیار خیـره کننـدهای را فراهـم مـیآورد. UHD 4K :هرچقدر تعداد پیکسـلهای سـازنده یک صفحه نمایش بیشـتر باشـد، کیفیت و وضوح تصویر نیز بیشـتر خواهد بود. تلویزیونهای UHD 4K بــا 3.8 میلیــون پیکســل، 4 برابــر بیشــتر از تلویزیونهــای HD Full ،کیفیتــی متمایــز و وضــوح خیــره کننــدهای را ارایــه میدهــد.

قابلیت اتصال به دیوار:

تلویزیون های اسنوا قابلیت اتصال به دیوار را دارند. با نصب تلویزیون روی دیوار علاوه بر این که میتوانید از فضای بیشتری از خانه استفاده کنید ، این امکان را دارید تا با تنظیم ارتفاع دلخواه ، چشم انداز بهتر و مناسب تری داشته باشید.

قابلیت اتصال به وای فای WIFI:

تلویزیون هوشمند اسنوا قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای را دارد. با اتصال بی سیم به اینترنت ، فیلم های آنلاین را تماشا کنید ، به موسیقی آنلاین گوش دهید و از بازی های اینترنتی لذت ببرید. همچنین قابلیت نصب اپلیکیشن های جذاب وجود دارد.

مشاهده بیشتر